bendrojo lavinimo mokykla

bendrojo lavinimo mokykla
bendrojo lavinimo mokykla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamo specialiojo ugdymo programas. atitikmenys: angl. comprehensive school vok. allgemeinbildende Schule rus. общеобразовательная школа

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • bendrojo lavinimo mokykla — statusas Aprobuotas sritis išeivijos švietimas ir kultūra apibrėžtis Mokykla, kurios pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas. šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendrojo lavinimo mokykla — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas. atitikmenys: angl. general educational school; school of general education pranc.… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • bendrojo lavinimo mokykla — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Valstybinė arba privati mokykla, kuriai suteikta teisė ugdyti asmenį pagal valstybės patvirtintas formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas profesinio ir specialiojo… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • bendrojo lavinimo vidurinė mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimo sistemos institucija, kurioje 12 metų mokoma humanitarinių dalykų, gamtos mokslų, meno, darbų, technikos pagrindų, vyksta dorovinis, estetinis ir fizinis auklėjimas, o ją baigusieji gauna brandos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • darbo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendrojo lavinimo mokykla, kurioje mokymas grindžiamas ne vien mokymusi iš knygų, bet ir darbu. Darbas ir jo vaidmuo mokymo procese pedagogikos istorijoje buvo suprantama įvairiai: 1) kaip valstiečių ūkio ir …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • politechninė darbo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Buvusi sovietinė bendrojo lavinimo mokykla, taip pat Egipto mokyklos. Kitaip nei kitose istoriškai susiformavusiose mokymo sistemose, politechninėje darbo mokykloje bendrasis lavinimas buvo siejamas su… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • internatinė mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokykla, kurioje mokiniai gyvena ir mokosi. Pirmosios tokios mokyklos pradėtos steigti kilmingųjų vaikams Renesanso epochoje. XIX a. pab.–XX a. pr. jos plačiai buvo steigiamos Anglijoje, Prancūzijoje,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • vidurinė mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pradinės mokyklos pagrindu V–XII klasėse organizuojama formaliojo švietimo įstaiga, kurios paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį išsilavinimą, dorinę, tautinę ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • specialioji mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendrojo lavinimo švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – specialiųjų poreikių asmenų ugdymas; specialusis ugdymas gali būti skiriamas vaikams, turintiems nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • jaunimo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Neturinčių mokymosi interesų moksleivių formaliojo ugdymo įstaiga. Į ją 12–16 m. bendrojo lavinimo mokyklos nelankantys paaugliai priimami mokytis VI–X klasėse. Atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”